EGÉSZSÉGFALÓK - Együtt főzni jó NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ NEM SZÜKSÉGES VÁSÁROLNI.


1. A JÁTÉK SZERVEZŐI

Az EGÉSZSÉGFALÓK elnevezésű nyereményjátékot (a továbbiakban ’Nyereményjáték’), amelyre az alábbi szabályzat vonatkozik, a KidsOasis Nonprofit Kft. és a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete (továbbiakban együttesen "Szervezők") szervezi és üzemelteti.

 

2. A JÁTÉK LÉNYEGE

A Szervezők által meghirdetett nyereményjáték, amelyben keresik azt a minimum egy gyermekkel (0-16) rendelkező szülőt, akinek fontos, hogy a családjának egészséges és változatos ételeket készítsen, jó minőségű alapanyagok felhasználásával, kreatívan tálalva; aki aktív életet él és jártas a közösségi médiák használatában is. A nyereményjáték célja, hogy felhívja a figyelmet az egészséges életmód fontosságára, és hogy bemutassa, hogy nyaralás közben is lehet egészségesen étkezni.

 

3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Játékban minden 18. életévét betöltött, magyar vagy határon túli, európai uniós állampolgár, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki vállalja a versenyben meghatározott feladatokat.

A versenyben nem vehet részt a Szervező és a Lebonyolító dolgozói és ezen személyek Ptk 8:1.§. (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A nyereményjátékra történő jelentkezéssel a Játékos kijelenti, hogy elfogadja a játékszabályzatot. Hozzájárul feltöltött pályázati anyag weboldalon és egyéb pályázathoz kapcsolódó felületen történő nyilvános megosztásához, rendelkezésre bocsátja a Nyereményjátékban való részvételhez szükséges adatait.

A Játékosok a rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, vagy a Szervező érdekkörén kívül eső, vagy technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása) a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

Minden Játékos egyetlen pályázattal vehet részt a versenyen.

 

4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A nyereményjáték 2018. június 15-én indul, és az összes jelentkező számára 2018. október 8-án éjfélkor zárul (’ Jelentkezési időszak’).

A közönségszavazás 2018. augusztus 16-án indul és 2018. október 8-ig van lehetőség a szavazatok leadására. (’ Közönségszavazási időszak’)

A második körös részeredmények közzététele: 2018. október 14. (’2. körös rész-eredményhirdetés időpontja’).

A döntő és a nyertes kiválasztása és közzététele 2018. október 25. (’ Eredményhirdetés és döntő időpontja’)

 

5. A JÁTÉK MENETE

A játékosoknak a Weboldalon található szabályokat kell követniük a Nyereményjátékra való jelentkezéskor.

A Játékosnak el kell készítenie egy a pályázati kiírásnak megfelelő, főétel kategóriába sorolható receptet, majd az elkészült ételről készült képet és receptleírást fel kell töltenie a Weboldalra. A regisztráció kitöltése után fel kell töltenie a pályázatot 2018. október 8-án éjfélig. A pályázat feltöltése után a feltöltött recept egy ellenőrzésen esik át. Amennyiben megfelel a recept a pályázati feltételeknek, a feltöltést követő 3 munkanapon belül megjelenik a egeszegfalok.hu/szavazas oldalon.

A feltöltött pályázatok megtekinthetők a Játék honlapján. A Játékosnak szavazatokat kell gyűjtenie 2018. október 8-án éjfélig. Szavazatot leadni csak egy versenyzőre/receptre lehet egyetlen alkalommal Az első 15 legtöbb közönségszavazatot elnyerő játékos közül választja ki a zsűri az 5 döntős pályázatot.

Az első 5 továbbjutó játékos a döntő esemény (2018. október 25.) keretében szervezett főzőversenyen vesz részt, ahol a zsűri választja ki azt a személyt, aki elnyeri az Egészségfalók fődíját és élvezheti a munkával járó nyereményt. A döntőbe kerüléssel a Játékos elfogadja, hogy a döntő budapesti helyszínére történő utazást egyénileg oldja meg, annak költsége Játékost terheli.

Egy játékos csak egyszer vehet részt a Nyereményjátékban. A nyereményjátékra való jelentkezéssel a játékos hozzájárul, hogy a pályázatát (a továbbiakban Pályázat) a szervező annak elfogadását és nyereményjátékba bevonását követően bárminemű ellenszolgáltatás nélkül megjelentetheti a weboldalon, viszont nem köteles azt bemutatni. Minden, a szabályzatnak megfelelő, és a jelentkezési időszak alatt elküldött, és a pályázati feltételeknek megfelelő Pályázat felkerül weboldalra a jelentkezési időszak alatt, és szavazásra lesz bocsátva a szavazási időszak alatt. Minden elküldött Pályázatnak meg kell felelnie a lenti szabályoknak, mivel a szervező fenntartja magának a jogot, hogy kizárja a nyereményjátékból, illetve eltávolítsa a weboldalról a szabályoknak nem megfelelő Pályázatokat. A Pályázati anyagban nem szerepelhet márkázott eszköz.

A nyereményjátékban résztevő játékosok kijelentik, hogy az általuk megadott adatok megfelelnek a valóságnak. A szervező fenntartja magának a díjátadás megtagadásának, illetve a játékból történő kizárás jogát minden olyan jelentkező játékos esetében, aki a belépéskor pontatlan vagy hiányos adatokat adott meg, vagy sportszerűtlen, esetleg nem a szabályzatnak megfelelő módon játszik. A játékba beküldött ételfotóknak saját készítésűnek kell lennie. A szervező nem vállal semmilyen felelősséget az átvitel során bármilyen okból kifolyólag elveszett vagy késleltetett, hibás, hiányos, értelmezhetetlen, illetve a részvételi határidő után leadott Videókért, illetve az olyan, számítógépes hiba, internetkapcsolat, hardware vagy software hibákból adódó problémákért, amelyek meggátolhatják a játékosokat a Videó elküldésében. Továbbá a szervező nem felelős semmilyen emberi, gépi, elektronikus, számítógépes, hálózati, gépelésből, nyomtatásból fakadó, vagy bármilyen, a nyereményjátékkal összefüggésbe hozható hibával, illetve a szervezésből vagy a nyereményjáték adminisztrációjából fakadó hibákért, úgymint a nyertesek kiválasztása, a nyeremények kihirdetése.

A szervező nem garantálja, hogy a weboldal vagy a nyereményjáték nem tartalmaz semmilyen informatikai hibát, vagy az észlelt hibákat azonnal elhárítja, illetve azt sem garantálhatja, hogy a weboldal, vagy a weboldalról elérhető más weboldalak nem tartalmaznak vírusokat vagy egyéb olyan hibákat, amelyek károsíthatják a játékosok számítógépét és/vagy adatait. Elemi csapás, külső okokból való meghiúsulás, terrorizmus, számítógépes vírus, vagy bármilyen, a szervezőtől független tényező, amely akadályozná a nyereményjáték biztonságát vagy előírt lebonyolítását, a szervező fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa, eltörölje vagy felfüggessze a nyereményjátékot (vagy annak egy részét.) Törlés esetén a szervező fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen beérkezett, megfelelő jelentkezéseket elbírálja. A nem valós vagy megtévesztő jelentkezések automatikusan kizárják a játékost és a szavazót a részvételből.

 

6. NYERTESEK:

A nyereményjáték végén 5 fő nyertest hirdet ki a szervező a zsűrizés alapján, amennyiben a kiválasztott Pályázata / jelentkezése megfelel a játékszabályzatnak, és a nyereményjáték előírásainak.

A nyereményjáték nyertesének a nevét a döntőt követő első munkanapon hirdeti ki a szervező.

 

7. NYEREMÉNYEK:

A nyereményjáték nyertesét, illetve a nyereményjáték nyertes szavazóját nyeremény illeti meg, amely nyeremény:

Nyereményjáték fődíj nyertes nyereménye: A játék fődíjának nyertese kap egy Egészségfalók trófeát, valamint egy wellness hétvégére feljogosító vouchert, amely egyik KidsOasis által minősített családbarát szálláshelyen (KidsOasis által meghatározott) használható fel. Ezen kívül a KidsOasis által minősített családbarát szálláshelyek felvehetik a menüjükbe a nyertes ételt.

Nyereményjáték 2. helyezett nyereménye: sous vide szett ( sous vide gép + vákuumozó gép + tasakok).

3. 4. 5. helyezett nyereménye: KidsOasis ajándékcsomag (3 db Utazik a család meseútikönyv, 3 csomag Funimation kreatív csomag).

A Nyeremény készpénzre át nem váltható, és másra át nem ruházható. A nyeremény a szállodák szabad kapacitásainak függvényében vehető igénybe, előzetes szobafoglalással.

A szervező és a programban részt vevő szálláshelyek vállalnak minden, a nyereménnyel kapcsolatos adót és költséget. A nyertes vállalja a nyereménnyel kapcsolatos egyéb költséget, így például a nyereményben nem szereplő utazási-, ajándéktárgyak, járulékos és egyéb személyes kiadások költségét.

A nyertes felelőssége az utazási biztosítás megszervezése. A nyertes felelőssége, hogy tisztában legyen a biztosítás feltételeivel az indulás előtt, és hogy az utazások kockázati tényezőit a biztosítással kizárja.

A nyertes beleegyezését adja, hogy a nyertes részt vesz minden olyan promóciós tevékenységben, amelyben a szervező, reklámcéljainak megfelelően, szerepelteti nevüket, arcukat, anélkül, hogy bármilyen ellenszolgáltatásra ezért igényt tartana.

A nyertesek a jelentkezés során elfogadják a játékszabályzat tartalmát.

Minden olyan, nyereményeket illető részletet, amely a szabályzatban nem szerepel, a szervező jogában áll meghatározni. A játékszabályzat értelmében a szervező saját belátása szerint, hasonló vagy magasabb értékű nyereményre cserélheti a meghirdetett nyereményt. A nyeremények minőségét az azokat szolgáltató cég határozza meg. A nyeremények kizárólag ’a kapott formában’ fogadhatók el, vagy elutasíthatók, más nyereményre vagy készpénzre be nem cserélhetők.

Amennyiben a szervező nem kap előzetes visszaigazolást a nyertestől, amellyel a nyeremény elfogadását igazolja, illetve nyertes nem írja alá a nyeremény átvételévek kapcsolatos szerződést, amely a nyeremény sikeres átadásához szükséges információkat, illetve a nyertes kötelezettségeit tartalmazza, a szervezőnek jogában áll megtagadni a nyeremény átadását, bármilyen előzetes értesítés, illetve kompenzáció nélkül.

 

8. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

A Szervező a Játék rész-eredményét a 4. pontban leírt időpontokat követően 3 (három) munkanapon belül értesíti a Nyerteseket a Nyereményjáték során megadott e-mail címen („Értesítés”). A nyertes Játékosok az Értesítés kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül köteles visszaigazolni az Értesítést. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Szervező jogosult tartalékjátékost kijelölni. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékost azért nem lehet értesíteni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

9. ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK, ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS RENDELKEZÉSEK

A nyereményjáték során a hatályos jogszabályoknak megfelelő adatkezelés zajlik. Az adatkezelők a nyereményjáték szervezői, akik egymástól függetlenül, önálló adatkezelőként járnak el.

 

KidsOasis Nonprofit Kft.

2120 Dunakeszi, Pallag u. 26.

cégjegyzékszáma: 13-09-164987

adószáma: 24653853-2-13

képviseli: Gyetvainé Zováth Anikó. 

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-73988/2014.

Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete

8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond u. 50-52. I/7.

adószám: 18656716-1-07

képviseli: Kerényi Réka

levelezési cím: 1518 Budapest, Pf.: 106

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása és a kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítése, az adatkezelés az ehhez szükséges mértékben történik.

A nyereményjáték során az alábbi adatokat tartja nyilván a Szervező:

Név

Gyermekek száma és életkora

Telefonszám

E-mail cím

A nyereményjátékban való részvétellel és/vagy a nyeremény elfogadásával minden jelentkező felhatalmazza a Szervezőket, (hacsak a hatályos jogszabályok másképp nem rendelik), hogy az nevét, címét, produktumát előzetes értesítés és kompenzáció nélkül, hirdetési vagy más célból, bármilyen úton, médiumban, a jövőben bármikor felhasználja. A játékos által szolgáltatott információ a szervező itt található adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően kezelendő.

A szervezőnek jogában áll minden olyan, sérüléssel, veszteséggel, károsodással kapcsolatos keresetet elutasítani, amely kapcsolatban áll a nyereményjátékkal (tekintet nélkül a kárt, sérülést okozó tényezőre), illetve a nyeremény nem rendeltetésszerű, nem megfelelő használatából vagy a szállításból adódik (beleértve az utazást vagy a nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen tevékenységet).

A nyereményjátékot érintő bármely észrevétel vagy panasz az alábbi címre, a nyereményjáték lezárását követő 90 napon belül, a nyereményjáték időtartamának és címének megnevezésével küldhető: KidsOasis Nonprofit Kft. 2120 Dunakeszi Pallag utca 26., „Egészségfalók” jeligével, vagy az info@kidsoasis.hu email címen. A szervező fenntartja magának a nyereményjáték lerövidítésének, módosításának, eltörlésének jogát (beleértve a meghirdetett nyereményt is), és fenntartja magának a módosítást okozó körülmény teljes megítélését.

A nyereményjáték szabályai Magyarország hatályos törvényeinek felelnek meg. Az értelmezéssel vagy a lebonyolítással kapcsolatos vitás kérdésekkel, amelyek békés úton nem rendezhetők, az illetékes magyar bírósághoz kell fordulni.

További információ az adatkezelésről az Adatkezelési Tájékoztatóban érhető el.

 

Szervezők: KidsOasis Nonprofit Kft.; Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete.